Εγκυμοσύνη 2η εβδομάδα. Στην δεύτερη βδομάδα γίνεται προετοιμασία για την ωορρηξία και συντελούνται στον γυναικείο οργανισμό και στα εσωτερικά όργανα της γυναίκας σοβαρές μεταβολές που οφείλονται σε μια πολυσύνθετη αλληλοεπίδραση διαφόρων ορμονών.

Εγκυμοσύνη : Η υπόφυσης με την ορμόνη της, που ονομάζεται προλάνη. Παίζει σοβαρό ρόλο στην ωρίμανση και τη ρήξη του ωοθυλακίου αφ’ ενός, και στην πάχυνση του βλεννογόνου της μήτρας, αφ’ ετέρου. Έτσι αρχίζει η πρώτη φάση ή φάση της ανάπτυξης. Κατά αυτήν ο βλεννογόνος της μήτρας υπερτρέφεται σιγά σιγά μέχρι σημείου να εξαφανίζεται πολλές φορές η κοιλότητα της μήτρας. Η εργασία αυτή του οργανισμού έχει σκοπό να συγκρατήσει και να θρέψει το ωάριο, που θα φθάσει από τη σάλπιγγα.

Εγκυμοσύνη 2η εβδομάδα

Εγκυμοσύνη : Όταν το ωάριο ωριμάσει στο ωοθυλάκιο, συνήθως μετά 12 ή 14 μέρες, σπάει το ωοθυλάκιο και έτσι ελευθερώνει το ωάριο του για τη γονιμοποίηση. Το ωάριο εξέρχεται με το υγρό του ωοθυλακίου από την ωοθήκη. Μπαίνει στη σάλπιγγα και μεταφέρεται με τις περισταλτικές της κινήσεις προς τη μήτρα.  Κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες της εγκυμοσύνης δεν έχει γίνει ακόμα η σύλληψη και ανάπτυξη του εμβρύου. Η πραγματική ηλικία του εμβρύου αρχίζει  από την τρίτη εβδομάδα. Οπότε έχουμε τη σύλληψη και την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου στη μήτρα.