Εγκυμοσύνη 3η εβδομάδα. Μετά την ωορρηξία, και περίπου στα μέσα του κύκλου, γίνεται η γονιμοποίηση. Δηλαδή η συγχώνευση του θηλυκού με το ανδρικό γεννητικό κύτταρο.

Σε μια συνουσία εκσπερματώνονται 200 έως 300 εκατομμύρια ανδρικά κύτταρα αναπαραγωγής, δηλαδή σπερματοζωάρια, μολονότι χρειάζεται ένα μόνο για την γονιμοποίηση.

Το σπερματοζωάριο έχει πολύ ζωηρή κίνηση και έτσι κατορθώνει να διεισδύσει μέσα από το εξωτερικό και το εσωτερικό χώρο της μήτρας μέχρι τις σάλπιγγες. Η σύλληψη γίνεται συνήθως στις σάλπιγγες και επομένως και η γονιμοποίηση, εφ’ όσον υπάρχει εκεί ώριμο ωοκύτταρο ικανό να γονιμοποιηθεί.

Εγκυμοσύνη 3η εβδομάδα

Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και δεν καταφέρνουν να φθάσουν όλα τα ανδρικά κύτταρα αναπαραγωγής μέχρι τις σάλπιγγες, που είναι και το τέρμα ενός πολύ μακρινού δρόμου, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του το μέγεθος των σπερματοζωαρίων.

Τα σπερματοζωάρια που προχωρούν μέχρις εκεί περικυκλώνουν το ωάριο στη σάλπιγγα. Αλλά μόνο ένα μοναδικό κατορθώνει να εισχωρήσει μέσα στο ωοκύτταρο με το κεφάλι και το κεντρικό σώμα του και να επιφέρει τη γονιμοποίηση.

Ευθύς αμέσως, όταν συντελεστεί η γονιμοποίηση το ωάριο σχηματίζει μια μεμβράνη, που εμποδίζει την είσοδο και άλλων σπερματοζωαρίων.

Το ωάριο έχει μετατραπεί σε μια μικροσκοπική μπάλα από κύτταρα που το μέγεθος της είναι όσο το κεφάλι μιας καρφίτσας. Αυτήν την εβδομάδα η βλαστοκύστη, όπως τώρα λέγεται, θα  αρχίσει την πορεία της. Από τη σάλπιγγα προς τη  μήτρα όπου και θα εμφυτευθεί για να μεγαλώσει.

Τα συμπτώματα εγκυμοσύνης σε κάποιες γυναίκες ίσως ξεκινήσουν ενώ σε άλλες όχι ακόμα. Άλλωστε κάθε εγκυμοσύνη έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες που την κάνουν ξεχωριστή!