Η Καριέρα και η Μητρότητα στη Σύγχρονη Γυναικεία Ζωή. Εμπόδιο στην καριέρα τα παιδιά για τις περισσότερες γυναίκες. Άρθρο της Κωνσταντίας Γραμματικοπούλου Marketer – Συγγραφέας – Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων M.Ed.

Για πολλές γυναίκες, η ιδέα της μητρότητας φέρνει μια σειρά από συγκρούσεις και ανησυχίες, ιδίως όταν συνδυάζεται με την επαγγελματική τους πορεία.

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, πάνω από το 80% των γυναικών ανησυχούν ότι η απόκτηση ενός παιδιού θα επηρεάσει αρνητικά την καριέρα τους.

Αυτές οι ανησυχίες δεν είναι αβάσιμες. Η σύγχρονη επαγγελματική ζωή απαιτεί συχνά δεσμεύσεις και προσηλωμένο χρόνο, κάτι που φαίνεται να δυσκολεύει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής επιτυχίας και οικογενειακής ζωής.

Πολλές γυναίκες αναρωτιούνται αν θα είναι δυνατόν να συμβιβάσουν τις δύο αυτές πτυχές της ζωής τους χωρίς να υποστούν ζημίες.

Παρόλα αυτά, η έρευνα δείχνει επίσης ότι η πλειονότητα των γυναικών εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η μητρότητα μπορεί να προσφέρει ισορροπία στη ζωή τους και να τις καθιστά καλύτερα πρότυπα για τα παιδιά τους.

Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η επιτυχία στον επαγγελματικό τομέα δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο επιτυχίας στη ζωή.

Έτσι, είναι καιρός να αναθεωρήσουμε τις προκαταλήψεις μας για τη μητρότητα και την επαγγελματική ανέλιξη. Η ισορροπημένη ζωή δεν πρέπει να είναι ανέφικτη, αλλά απαιτεί αλλαγή προτεραιοτήτων και υποστήριξη από την κοινωνία και τους εργοδότες.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε την αξία της μητρότητας στην κοινωνία και να δημιουργήσουμε περιβάλλοντα εργασίας που επιτρέπουν στις γυναίκες να αναπτύξουν την καριέρα τους παράλληλα με την οικογενειακή τους ζωή.

Κάθε γυναίκα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον δρόμο που την κάνει ευτυχισμένη και ικανοποιημένη, είτε αυτός περιλαμβάνει την επαγγελματική καριέρα, τη μητρότητα ή και τα δύο.

Ο σεβασμός για τις επιλογές και τις προτεραιότητες κάθε γυναίκας είναι ουσιώδης για την προαγωγή της ισότητας και της δικαιοσύνης στην κοινωνία μας.

grammatikopoulou konstantia
Κωνσταντία Γραμματικοπούλου : Marketer – Συγγραφέας – Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων M.Ed.