Η σύγχρονη δυναμική γυναίκα και οι πολιτικές ισότητας άρθρο της Δρ. Ιωάννα Μάστορα, Συγγραφέας, ερευνήτριας.

Οι γυναίκες αποτελούν περισσότερα από τα δύο τρίτα των 750 εκατομμυρίων ενηλίκων στον κόσμο. Δυστυχώς, με έκθεση της UNESCO αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 30% των παγκόσμιων ερευνητών, ένα μεγάλο ποσοστό μάλλιστα στερούνται βασικών γνώσεων μόρφωσης και γραμματισμού.

Οι γυναίκες δημοσιογράφοι είναι πιο εκτεθειμένες σε επίθεση, απειλή ή σωματική, λεκτική ή ψηφιακή επίθεση από τους άντρες ομολόγους τους. Η UNESCO πιστεύει ότι όλες οι μορφές διακρίσεων λόγω φύλου αποτελούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το μήνυμά είναι σαφές: οι γυναίκες και οι άνδρες πρέπει να απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες, επιλογές, δυνατότητες, δύναμη και γνώση ως ίσοι πολίτες.

Η αλληλεπίδραση κοριτσιών και αγοριών, γυναικών και ανδρών με τις γνώσεις, τις αξίες, τις στάσεις και τις δεξιότητες για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων αποτελεί προϋπόθεση για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει  υιοθετήσει τη νέα στρατηγική της προσέγγιση για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια τον Δεκέμβριο του 2018. Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για το φύλο II (GAP II), ώστε η ισότητα των φύλων να υπάρχει σε όλες τις πολιτικές. Κατά συνέπεια, σημειώνεται πρόοδος στους στόχους της ΕΕ για την:

-Διακοπή της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών

-Βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών δικαιωμάτων τους

-Αύξηση της συμμετοχής τους σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.

Η σύγχρονη δυναμική γυναίκα και οι πολιτικές ισότητας

Ευάλωτες ομάδες για σωματεμπορία

Η έκθεση για την εμπορία ανθρώπων που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2016 αναφέρει ότι «πρόσφυγες και μετανάστες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, τρανσέξουαλ και μεσοφυλικοί (θρησκευτικών μειονοτήτων, ατόμων με αναπηρία και ατόμων που είναι απάτριδες») είναι οι πιο επικίνδυνες ομάδες για να αποτελέσουν θύματα λευκής σαρκός. Οι κυβερνήσεις προστατεύουν καλύτερα τα θύματα από την εκμετάλλευσή τους, όταν γίνονται κατανοητές οι ανάγκες ευάλωτων πληθυσμών. Επιπλέον, στο πρωτόκολλό για την πρόληψη, την καταστολή και την τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, τα Ηνωμένα Έθνη σημειώνουν ότι οι γυναίκες και τα παιδιά διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο για την εμπορία ανθρώπων και την εκ νέου εκκίνηση. Το Πρωτόκολλο απαιτεί από τα Κράτη Μέρη όχι μόνο να θεσπίσουν μέτρα που εμποδίζουν την εμπορία ανθρώπων, αλλά και να αντιμετωπίσουν τους παράγοντες που επιδεινώνουν την ευπάθεια των γυναικών και των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της «φτώχειας, της υπανάπτυξης και της έλλειψης ίσων ευκαιριών».

Σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας

Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να έχει πολλές μορφές. Είναι επιζήμια για την ψυχολογική και σωματική υγεία του θύματος. Ωστόσο, η σεξουαλική παρενόχληση παραμένει ένα διαδεδομένο πρόβλημα, που πλήττει τις γυναίκες σε κάθε είδους χώρο εργασίας και σε κάθε επίπεδο απασχόλησης. Τουλάχιστον το ένα τέταρτο των γυναικών έχουν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση. Στην εργασία και οι γυναίκες σε χαμηλόμισθους κλάδους – ειδικά εκείνες που βασίζονται σε συμβουλές επανατροφοδότησης – υποφέρουν με υψηλότερο ποσοστό. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, επαγρύπνηση και ενημέρωση στα παρακάτω:

-Ανεπιθύμητο άγγιγμα

-Σεξουαλικά σχόλια για το σώμα σας

-Απόλυση ή έλλειψη προνομίων για άρνηση σεξουαλικής συνεύρεσης

Ηθική παρενόχληση

Το έχουμε ακούσει όλοι ως mobbing (ηθική και ψυχολογική παρενόχληση) ιδιαίτερα στον χώρο της εργασίας. Είναι ο γνωστός αποκλεισμός, η έλλειψη ανατροφοδότησης, η σκληρή κι επιθετική συμπεριφορά του εργοδότη προς τον εργαζόμενο. Αγγίζει τον ψυχικό κόσμο των γυναικών και των αντρών. Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα βάρη που καλείται να αντιμετωπίσει η γυναίκα, κύηση, λοχεία και ανατροφή τέκνων. Η ηθική παρενόχληση είναι ένα επιπλέον φορτίο στο ήδη βεβαρυμένο της πρόγραμμα. Για αυτό το σκοπό, η γυναίκα πρέπει να επικοινωνεί ανοικτά τα προβλήματα της. Αμέσως να ζητάει βοήθεια από τους αρμόδιους φορείς και να μην απομονώνεται ενοχικά.

Ιωάννα Η. Μάστορα, Δρ. Φιλοσοφίας Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, Συγγραφέας, ερευνήτρια
Ιωάννα Μάστορα, Συγγραφές – Ερευνήτρια

Η Δρ. Ιωάννα Μάστορα έχει συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή fora για την προστασία των γυναικών και την υγιή γνωριμία των φύλων.