Κίνδυνοι σε ορισμένα είδη αθλητισμού για τη γυναίκα. Οι σημερινοί αθλητικοί αγώνες δημιουργούν στους αθλητές τον κίνδυνο της υπερκοπώσεως, εάν  θέλουν να φθάσουν στα επίπεδα των διεθνών αποδόσεων.

Αυτό τον κίνδυνο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι ειδικοί γιατροί του αθλητισμού με διεθνή συνεργασία.

Και ο μη επιστήμονας όμως πρέπει να αντιληφθεί, ότι ο υπερβολικός αθλητισμός μπορεί να είναι βλαβερός και ότι προ παντός ο αθλητισμός χωρίς επαρκή ιατρική παρακολούθηση περικλείει πολλούς κινδύνους. Αυτό ισχύει και για τον άντρα και για τη γυναίκα.

Κίνδυνοι σε ορισμένα είδη αθλητισμού για τη γυναίκα

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι δημιουργούνται για τη γυναίκα στις πιο λεπτοφυέστερες αρθρώσεις, στους δίσκους της σπονδυλικής στήλης και στη φυσική θέση των εσωτερικών γεννητικών οργάνων.

Γι’ αυτό το λόγο τα πιο κάτω είδη του αθλητισμού είναι ακατάλληλα για τη γυναίκα:

  • Τα είδη με μεγάλη επιβάρυνση των αρθρώσεων: άλματα του σκι, ποδόσφαιρο.
  • Ασκήσεις με ιδιαίτερη επιβάρυνση της σπονδυλικής στήλης π.χ. άρση βαρών και κατά κάποιον τρόπο και κωπηλασία. Οι ασκήσεις αυτές είναι δυνατόν να επιφέρουν, λόγω των πιέσεων στο εσωτερικό της κοιλιάς , πτώση της μήτρας.
  • Ασκήσεις αντίθετες προς την αισθητική: Πάλη, μποξ, και τζούντο.
  • Εξαντλητικές ασκήσεις: Αγώνες δρόμου μεγάλων αποστάσεων, δρόμου μετ’ εμποδίων, αγώνες σκι αποστάσεων άνω των 5 χιλιομέτρων κλπ.

Η αθλητική δραστηριότητα της γυναίκας στην πορεία του χρόνου, προχώρησε, σχεδόν παράλληλα με την κοινωνική της θέση και τη συμμετοχή της στην οικονομική ζωή