Κλιμακτήριος και η ψυχοσύνθεση της γυναίκας. Όταν η εποχή της ωριμότητας του φύλου πλησιάζει στο τέρμα της και αρχίζει η λεγόμενη κλιμακτήριος περίοδος. Μεταβάλλονται, ορισμένες σωματικές λειτουργίες, αφού σταματά πια η δυνατότης αναπαραγωγής.

Πρόκειται για μία περίοδο στην οποία εμφανίζεται μεγάλο εύρος αλλαγών στο σώμα της γυναίκας. Στην αίσθηση που έχει για το σώμα της, αλλά και για πλευρές της ταυτότητας της.

Είναι σημαντικές οι αλλαγές που βιώνει όσον αφορά τη σεξουαλικότητα. Από τη μία πλευρά σωματικά συμπτώματα. Όπως η μείωση των κολπικών εκκρίσεων, περιορίζουν τη σεξουαλική απόλαυση και την καθιστούν συχνά ακόμη και επώδυνη. Επίσης, η απώλεια της αναπαραγωγικής ικανότητας που κλείνει, μπορεί να συνοδεύεται από το τέλος για αυτό το κομμάτι της γυναικείας φύσης.

Όλα αυτά, από μόνα τους δημιουργούν συχνά μεγάλη δυσφορία, άγχος και ταραχή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αλλάζει ο προορισμός της.

Κλιμακτήριος και η ψυχοσύνθεση της γυναίκας

Μπορεί να διατηρήσει τη θέση της στην οικογένεια, στο επάγγελμα της και στην κοινωνία,ακριβώς όπως και πριν, σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις ακόμα καλύτερα.

Επομένως δεν είναι ανάγκη να επέλθει καμιά αλλαγή στην ψυχική της συμπεριφορά, που συχνά εμφανίζεται σαν υποταγή στη μοίρα και αυτοεγκατάλειψη.

Φίλες μου χρειάζεται λίγη προσοχή γιατί σε πολλές γυναίκες παρατηρείται μια παροδική αύξηση ερεθισμού με τάση για δυσθυμίες και απελπισίες, στις οποίες η υγιής γυναίκα αντιδρά συνήθως γρήγορα και χωρίς δυσάρεστα επακόλουθα.