Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού. Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού, Ακαδημία Εθελοντισμού HELP HELLAS.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ και ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η μακροχρόνια κρίση στην Ελλάδα άφησε πίσω της κάτι θετικό. Φέρνοντας στο προσκήνιο έννοιες όπως η αλληλεγγύη, ο ανθρωπισμός και ο εθελοντισμός.

Τα μακροχρόνια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της Ελληνικής Κοινωνίας. Οι κοινωνικές ανισότητες και οι επιπτώσεις από την οικονομική κρίση, είναι θέματα που έχουν προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στην κοινωνική συνοχή. Με συστηματική, οργανωμένη και μακροπρόθεσμη συνεργασία όλων των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων της Χώρας, μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά. Προκειμένου να εξαλειφθούν ή να μειωθούν σε ένα μεγάλο βαθμό οι αρνητικές συνέπειες τους.

Σε αυτή την συγκυρία λοιπόν προβάλλει αδήριτη η ανάγκη να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά όλες οι κρίσιμες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας. Όπου το Κράτος πολλές φορές, αδυνατεί να βοηθήσει από μόνο του ή να καλύψει οργανωμένα και ολοκληρωμένα πολλές ανάγκες του κοινωνικού ιστού.

HELP HELLAS

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού

Για την κάλυψη αυτού του κενού δημιουργήθηκε η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ. Έχει σαν στόχο να συνδράμει, να συντονίσει και να συμπορευτεί με τις εθελοντικές πρωτοβουλίες της Κοινωνίας των Πολιτών. Οργανωμένα και μέσα από ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο να στηρίξει και να συνεργαστεί με την συντεταγμένη Πολιτεία. Την Αυτοδιοίκηση και άλλους θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους.

Στόχο έχει να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα συγκεκριμένων δράσεων. Αφορούν ειδικότερα τη στήριξη ευπαθών και ευαίσθητων ομάδων του Πληθυσμού ή της προστασίας της περιουσίας και της ζωής των Πολιτών, από περιβαλλοντικές καταστροφές.

Η μεγάλη όμως κοινωνική καινοτομία της νεοσύστατης ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ πέρα από την προσπάθεια της διεκδίκησης της θεσμικής θωράκισης στο χώρο του Εθελοντισμού, της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και πιστοποίησης Εθελοντών, της δημιουργίας Εθνικού Κέντρου Άμεσου Ελέγχου – και Συντονισμού Εθελοντών αλλά και της κινητοποίησης των Ελλήνων όλου του Κόσμου μέσω του Εθελοντισμού, είναι η διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας συνειδητής προσωπικής προσφοράς και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο και τη Χώρα μας, μέσα από ένα νέο όρο που εισάγουμε στην ελληνική κοινωνία αυτόν της ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ που προσδιορίζεται και από την επιλογή του διακριτικού μας τίτλου HELP HELLAS

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού

Μέσα λοιπόν από την έννοια της Ατομικής Κοινωνικής Ευθύνης, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο και πρότυπο Ενεργού Πολίτη. Που αναλαμβάνει τις δικές του προσωπικές ευθύνες έναντι του Κοινωνικού Συνόλου. Με συγκεκριμένες προσωπικές δράσεις και δεσμεύσεις συμμετοχής σε εθελοντικές δράσεις, είτε ατομικές, είτε συλλογικές. Προσφέροντας μέρος του πολυτιμότερου αγαθού που έχουμε όλοι μας το χρόνο μας. Όπου η επιλογή του περισσότερου ή λιγότερου χρόνου, αποτελεί μια καθαρά προσωπική ικανότητα ή δυνατότητα του καθένα.

Το νέο αυτό μοντέλο του Ενεργού Πολίτη, δ ε ν υποκαθιστά το Κράτος, δ ε ν το απαλλάσσει από τις ευθύνες του, δεν συντηρεί το κατεστημένο, ούτε ανταγωνίζεται τυχόν υπάρχουσες υποδομές.

Ο σύγχρονος Εθελοντής στη σημερινή συγκυρία για την Ακαδημία Εθελοντισμού, αποτελεί μια νέα στάση ζωής. Βοηθάει τον άνθρωπο να αναπτύξει ενσυνείδητα την Κοινωνικότητα του, να διαμορφώσει το Ήθος του. Να προσφέρει στο Συνάνθρωπο του και να διοχετεύσει τις δημιουργικές του δυνάμεις για την ικανοποίηση και την ωφέλεια των κοινών αναγκών και του Κοινωνικού Συνόλου.

Με αυτό τον τρόπο η συνεισφορά του ενός, όσο και αν αυτή φαίνεται αρχικά ασήμαντη, μέσα από την ατομική συνεισφορά των πολλών, μπορεί να φέρει με τη δύναμη των Πολλών εκπληκτικά αποτελέσματα για τη Χώρα μας. Με την καλλιέργεια μιας συλλογικής συνείδησης που βασίζεται στη δύναμη και τη βούληση του ατόμου, αλλά και της θέλησης του για κοινωνική προσφορά.