ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΔΩΡΑ

ABOUT WOMANDesignPEOPLE

Σχεδιασμός κουζίνας

Είναι ο χώρος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και λειτουργεί ως χώρος συνάντησης και επικοινωνίας κάθε οικογένειας.