Ανατροφή του βρέφους και διαχείριση κλάματος. Το παιδί πρέπει από τη βρεφική ηλικία να μάθει στην τακτική ζωή. Η οποία πρέπει να κυλά μέσα σε ένα ημερήσιο πρόγραμμα, με γεύματα σε κανονικά διαστήματα, που τα διαδέχεται ο ύπνος.

Ανατροφή του βρέφους και διαχείριση κλάματος

Όλες μας οι φροντίδες και οι περιποιήσεις που κάνουμε στο βρέφος, πρέπει να γίνονται με ησυχία. Προσοχή και με μεγάλη ακρίβεια στις τακτικές ώρες,. Γιατί μόνον έτσι εξασφαλίζουμε στο παιδί μια ομαλή σωματική και πνευματική διάπλαση.

Βάζοντας σε τάξη το κλάμα και τις άσκοπες διαμαρτυρίες του βρέφους.

Συχνά, τα βρέφη προσπαθούν με κλάματα να επιτύχουν να τους δοθεί γρηγορότερα το γεύμα τους ή να τα αλλάξουν, χωρίς να χρειάζεται.

Εάν από τις πρώτες ημέρες δεν δώσουμε σημασία σ’ αυτές του τις διαμαρτυρίες, τότε το βρέφος αντιλαμβάνεται, ότι δεν φέρνουν αποτελέσματα οι φωνές του και ηρεμεί εξακολουθώντας τον ύπνο.

Εάν όμως, η μητέρα υποχωρήσει και του δώσει ενδιάμεσο γεύμα ή το αλλάξει, χωρίς να είναι η ώρα του, τότε θα κλαίει όλο και πιο συχνά. Αποτέλεσμα ούτε το ίδιο, ούτε οι δικοί του να κοιμούνται καλά τη νύχτα. Στο τέλος θα καταλήξει να ξεσπά σε εκρήξεις θυμού κάθε φορά, που δεν θα του ικανοποιείται μια του επιθυμία.

Η ανατροφή στο πρώτο έτος της ηλικίας συνίσταται, κυρίως, σε προσεκτική διατροφή και περιποίηση.

Επίσης είναι σημαντικό να είναι πάντα το παιδί χαρούμενο και να κάνει προόδους στη σωματική και πνευματική του ανάπτυξη.