Επιπλοκές κατά τον τοκετό. Κατά το τοκετό μπορεί να συμβούν τραυματισμοί των μαλακών μορίων, αιμορραγίες  και διάφορες άλλες επιπλοκές, π.χ. όταν βγει πρώτα το χέρι ή ο ομφάλιος λώρος.

Διάρρηξη της μήτρας κατά τον τοκετό

Η διάρρηξη της μήτρας είναι μεν κάτι πολύ σπάνιο, αλλά εξαιρετικά επικίνδυνο, και παρουσιάζεται, όταν η λεκάνη είναι πολύ στενή ή όταν το παιδί έχει εγκάρσια θέση.

Ρωγμές στο στόμιο της μήτρας

Καμιά φορά ακόμη και στον ομαλό τοκετό, αλλά συχνότερα όταν ο γιατρός χρησιμοποιήσει εμβρυουλκό, δημιουργούνται ρωγμές στο στόμιο της μήτρας, τις οποίες πρέπει να ράψει ο γιατρός.

Ρωγμές του χαλινού και του κόλπου

Οι ρωγμές του χαλινού ή του κόλπου, λόγω υπερβολικού τεντώματος, παρουσιάζονται σχετικά συχνά. Ανάλογα με το τέντωμα διακρίνουμε τρεις διαβαθμίσεις ρωγμών του χαλινού. Η πιο σοβαρή ρωγμή είναι του τρίτου βαθμού, που φτάνει μέχρι το παχύ έντερο και τον σφιγκτήρα του και που χωρίζει και τον βλεννογόνο. Ο γιατρός ή η μαία, για να αποφύγει ένα τέτοιο σχίσιμο του χαλινού, κάνει μια πλάγια βοηθητική τομή.

Όλες οι ρωγμές του κόλπου ή του χαλινού πρέπει να ραφτούν από το γιατρό.

Ανώμαλη ρήξη του θυλακίου

Όταν το θυλάκιο του κυήματος σπάσει κατά το στάδιο της διαστολής του τοκετού, τότε μιλάμε για πρόωρη ρήξη του θυλακίου. Όταν η ρήξη του θυλακίου γίνει πριν καν αρχίσουν οι ωδίνες του τοκετού, τότε έχουμε την άκαιρο ρήξη.

Συχνά, αμέσως μετά τη ρήξη αρχίζουν και οι ωδίνες, καμιά φορά όμως παρέρχονται ώρες ή και ημέρες ολόκληρες. Σ’ αυτό το διάστημα η επίτοκος πρέπει να μένει ξαπλωμένη στο κρεβάτι και, εφ’ όσον πρόκειται κατά τα άλλα για ομαλό τοκετό, να περιμένει ήσυχα να αρχίσουν οι πόνοι.

Όταν το θυλάκιο σπάσει πρόωρα, υπάρχει κίνδυνος να πέσει ο ομφάλιος λώρος. Εκτός αυτού η πρόωρη ρήξη του θυλακίου ευνοεί την είσοδο μικροβίων στο εσωτερικό της μήτρας από τον κόλπο ή από τα εξωτερικά γεννητικά όργανα της μητέρας.

Τεχνητή ρήξη του θυλακίου: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο γιατρός μπορεί να κρίνει πως πρέπει να γίνει τεχνητή ρήξη του θυλακίου  π.χ. για την επιτάχυνση του τοκετού.