Κυκλοφοριακό σύστημα του μωρού τοκετός. Κυκλοφοριακό σύστημα του μωρού πριν και μετά τον τοκετό.

Βασική η διαδικασία αναδιαμόρφωσης του κυκλοφοριακού συστήματος του βρέφους μετά τον τοκετό για την αποφυγή καρδιακών ανωμαλιών.

Πριν τον τοκετό:

Το παιδί, πριν γεννηθεί, παίρνει οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες από το αίμα της μητέρας. Μεταφέρεται κατ’ ευθείαν με την ομφαλική φλέβα ή με λοξοδρόμηση μέσα από το συκώτι στην κάτω κοίλη φλέβα μαζί με το αίμα από το κάτω μέρος του σώματος.

Από το δεξιό κόλπο τρέχει το αίμα δια μέσου μιας οπής στον αριστερό κόλπο, για να φτάσει μετά μέσω του αριστερού κόλπου στην κυκλοφορία του σώματος του παιδιού.

Το αίμα των άνω τμημάτων του σώματος κυλά μέσω της άνω κοίλης φλέβας. Επίσης στον δεξιό κόλπο και περνά από τη δεξιά κοιλία της καρδιάς στην πνευμονική αρτηρία.

Ο πνεύμονας, που είναι ακόμη άνεργος, παίρνει τόσο μόνο αίμα, όσο χρειάζεται για να τροφοδοτήσει τους ιστούς του. Το μεγαλύτερο μέρος ρέει μέσα από έναν ειδικό πόρο, το βοτάλλειο πόρο και φτάνει στην μεγαλύτερη αρτηρία του σώματος, την αορτή.

Κυκλοφοριακό σύστημα του μωρού τοκετός

Μετά τον τοκετό:

πρέπει, όταν αρχίσει η λειτουργία των πνευμόνων, να περνά όλο το αίμα του παιδιού από τους πνεύμονες, γι’ αυτό χρειάζεται αλλαγή του κυκλοφοριακού συστήματος.

Το ωοειδές τρήμα κλείνει και συγχρόνως φράζει ο βοτάλλειος πόρος. Αν αυτή η αναμόρφωση του κυκλοφοριακού συστήματος δεν συντελεσθεί μετά τον τοκετό, τότε παρουσιάζεται, σαν επακόλουθο, κάποια καρδιακή ανωμαλία.

Τα αγγεία του ομφάλιου λώρου αχρηστεύονται μετά τον τοκετό.