Οι πρώτες βοήθειες για πνιγμό σε θάλασσα ή πισίνα είναι κρίσιμες για τη διάσωση της ζωής του πνιγόμενου.

Πρώτες βοήθειες για πνιγμό

Παρακάτω παρέχονται αναλυτικά τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε:

Καλέστε βοήθεια:

Αν παρατηρήσετε κάποιον να πνίγεται, ειδοποιήστε έναν ναυαγοσώστη αν υπάρχει στην περιοχή. Εάν δεν υπάρχει κάποιος ναυαγοσώστης, καλέστε αμέσως τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της περιοχής σας. Σε πολλές χώρες, αυτός ο αριθμός είναι το 112 ή το 166.

Μετακινήστε το πνιγόμενο έξω από το νερό:

Αν έχετε την δυνατότητα, βγάλτε τον πνιγόμενο έξω από το νερό, αλλά προσέχετε να μην θέσετε σε κίνδυνο την δική σας ασφάλεια.

Ελέγξτε την αναπνοή:

Τοποθετήστε το αυτί σας δίπλα στο στόμα και τη μύτη του πνιγόμενου και ακούστε για ήχους αναπνοής. Παρατηρήστε επίσης αν το στήθος του ανασηκώνεται και κατεβαίνει, που υποδηλώνει αναπνοή. Εάν δεν υπάρχουν ενδείξεις αναπνοής, προχωρήστε στα επόμενα βήματα.

Δώστε θωρακικές συμπιέσεις:

Αν το άτομο δεν αναπνέει και δεν έχει σφυγμό, ξεκινήστε αμέσως τις θωρακικές συμπιέσεις, που είναι μια μορφή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (CPR). Τοποθετήστε την παλάμη του χεριού σας πάνω στο κέντρο του στήθους του πνιγόμενου και πιέστε προς τα κάτω 4-5 εκατοστά, με συχνότητα 100-120 φορές το λεπτό.

Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία μέχρι να έρθει ιατρική βοήθεια ή μέχρι να ξαναρχίσει η αναπνοή του πνιγόμενου.

Δώστε τεχνητή αναπνοή:

Αφού κάνετε 30 θωρακικές συμπιέσεις, δώστε 2 αναπνοές στο πνιγόμενο. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το στόμα του πνιγόμενου, τραβήξτε προς τα πίσω το κεφάλι του και καλύψτε το στόμα του με το δικό σας. Κάντε αργές και πλήρεις εισπνοές, περίπου 1 δευτερόλεπτο η καθεμία, με το στήθος του πνιγόμενου να ανεβοκατεβαίνει. Μετά από κάθε αναπνοή, ελέγξτε εάν ο πνιγόμενος ξαναρχίζει να αναπνέει.

Συνεχίστε μέχρι την άφιξη βοήθειας:

Συνεχίστε με τον κύκλο 30 θωρακικές συμπιέσεις και 2 αναπνοές μέχρι να έρθει ιατρική βοήθεια ή μέχρι να επανέλθει η αναπνοή του πνιγόμενου.

Είναι σημαντικό να θυμάστε πως η παροχή κατάλληλων πρώτων βοηθειών μπορεί να κάνει τη διαφορά και να σώσει ζωές. Εντούτοις, πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί και να αναζητούμε εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.