Τι είναι ένας ιός; Ένας ιός έχει πολλές μορφές και μπορεί να εγκατασταθεί σε πολλά μέρη ενός συστήματος. Όπως προαναφέραμε, ο ιός είναι ένα μικρό πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται ενσωματωμένο μέσα σε μια εφαρμογή ή ένα αρχείο εφαρμογής.

Με το τρέξιμο του προγράμματος, που είναι μολυσμένο, ξεκινάει και το πρόγραμμα του ιού το οποίο αντιγράφεται σε άλλα προγράμματα ή αρχεία και στη συνέχεια εκτελεί τις ανεπιθύμητες λειτουργίες.

Τι είναι ένας ιός;

Ένας ιός είναι ένα ανεπιθύμητο, ενοχλητικό και μικρό σε μέγεθος πρόγραμμα που έχει τα παρακάτω δυο χαρακτηριστικά:

  • Εκτελεί ανεπιθύμητες λειτουργίες
  • Αναπαράγει, αντιγράφει, τον εαυτό του και προσκολλάται, σε άλλα προγράμματα ή έγγραφα, χωρίς να το αντιληφθεί ο χρήστης

Οι περισσότεροι ιοί υπολογιστών είναι σχετικά ακίνδυνοι, αλλά πολλοί εκτελούν ανεπιθύμητες λειτουργίες, όπως:

  1. Εμφανίζουν ενοχλητικά μηνύματα στην οθόνη
  2. Καταστρέφουν έγγραφα, έτσι ώστε να μη μπορούμε να τα ανοίξουμε ή να τα διαβάσουμε
  3. Διαγράφουν έγγραφα, κυρίως αρχεία προγραμμάτων με αποτέλεσμα το πρόγραμμα να δυσλειτουργεί
  4. Διαμορφώνουν τον σκληρό δίσκο με συνέπεια να χαθούν τα προγράμματα και τα δεδομένα μας
  5. Καταστρέφουν βασικά προγράμματα, έτσι ώστε να μη μπορεί να τα ξεκινήσει ο υπολογιστής μας
  6. Μπλοκάρουν, κρεμάνε τον υπολογιστή και αναγκάζουν το χρήστη να κάνει συχνά επανεκκίνηση
  7. Μειώνουν την ταχύτητα λειτουργίας του υπολογιστή
  8. Επηρεάζει τον υπολογιστή, ώστε να μην εκτελεί σωστά μερικές εντολές

Και πολλά άλλα…

Interview: Συνέντευξη του Λευτέρη Ψωμιάδη, για την υποψηφιότητα του στην 6η Δημοτική Κοινότητα της Αθήνας, στον Δημοσιογράφο Στέφανο Σιμωτά.

Ψωμιάδης Ελευθέριος

Μηχανικός Πληροφορικής – Web Developer