Βάπτιση – Προετοιμασία και Δικαιολογητικά. Είναι το κομμάτι της βάφτισης που όλοι βαριούνται. Είναι όμως απαραίτητο γι αυτό καλό είναι να ενημερωθείτε νωρίς.

Το μυστήριο της βάπτισης, εκτός από την προετοιμασία των πρακτικών θεμάτων (τόπος, εξοπλισμός κ.α) έχει και ένα τυπικό-διαδικαστικό κομμάτι το οποίο αν οργανωθεί σωστά δεν θα σας ταλαιπωρήσει καθόλου.

Το σίγουρο είναι πως απαιτείται η κοινή συναίνεση των γονιών . Αν ένας εκ των δύο απουσιάζει ή δεν είναι σύμφωνος,  χρειάζονται και άλλα δικαιολογητικά, ακόμη και δικαστική απόφαση.

Σε περίπτωση άγαμης μητέρας η οποία ασκεί μόνη της τη γονική μέριμνα, ο εφημέριος μπορεί να τελέσει τη Βάπτιση, αν η μητέρα συμπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση τοῦ Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της, στην οποία θα δηλώνει  ότι:

ασκεί αποκλειστικά τη γονική μέριμνα, ότι δεν υφίσταται δικαστική απόφαση, ἡ οποία να απονέμει δικαίωμα ασκήσεως γονικής μέριμνας και στον πατέρα του ανήλικου τέκνου. Τέλος, ότι επιθυμεί το παιδί της να βαπτιστεί κατά το Ορθόδοξο δόγμα.

Βάπτιση – Προετοιμασία και Δικαιολογητικά

Πριν τη βάπτιση

•     Αναζητήστε εκκλησία τουλάχιστον τρεις μήνες νωρίτερα εκτός κι αν μένετε σε επαρχιακό μέρος.

•     Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού

•     Σε περίπτωση που η βάπτιση θα γίνει σε άλλη εκκλησία από αυτή που ανήκουν οι γονείς ο εφημέριος πρέπει να μεταβιβάσει την ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, στο Ναό όπου θα τελεσθεί η βάπτιση.

•     πριν τη βάπτιση οι  γονείς, με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας τους, υπογράφουν ενώπιον του εφημέριου για το θρήσκευμα και το όνομα του νηπίου (Προσοχή ! Ονοματοδοσία και βάπτιση είναι 2 διαφορετικές νομικές διαδικασίες)

Μετά τη βάπτιση

•     Ο Ιερέας εκδίδει δήλωση βάπτισης.

•     Η δήλωση βάπτισης κατατίθεται, εντός 90 ημερών στο Ληξιαρχείο του Δήμου. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβάλλεται ένα μικρό πρόστιμο.