Άτεκνα ζευγάρια. Αν για λόγους οικονομικούς και κοινωνικούς πολλά ανδρόγυνα δεν επιθυμούν την εγκυμοσύνη, πολύ συχνά  η έλλειψη παιδιών καταστρέφει την ευτυχία και την αρμονία της συζυγικής ζωής.

Οι αιτίες μπορεί ν’ αποδοθούν τόσο στον άντρα όσο και στη γυναίκα και τις χαρακτηρίζουμε με τον όρο στείρωση. Η στείρωση μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. αιτίες μπορεί ν’ αποδίδονται τόσο στον άντρα όσο και στη γυναίκα και χαρακτηρίζονται με τον όρο στείρωση.

Άτεκνα ζευγάρια

Στείρωση στον άντρα

Στον άντρα π.χ. μπορεί το σπέρμα να μην περιέχει καθόλου σπερματοζωάρια, δηλαδή αναπαραγωγικά κύτταρα ( αζωοσπερμία ), πράγμα που εμποδίζει την γονιμοποίηση στη γυναίκα. Κάποτε περιέχει μόνο ακίνητα σπερματοζωάρια χωρίς ζωή ( νεκροσπερμία ), που είναι ανίκανα να γονιμοποιήσουν το ωάριο.

Η αιτία όμως της αντρικής στείρωσης, είναι, πολύ συχνά, μια παλιά βλεννόρροια, που είχε σαν συνέπεια το φράξιμο των αγωγών του σπέρματος.

Στείρωση στη γυναίκα

Στη γυναίκα οι περισσότερες χρόνιες φλεγμονές της μήτρας , του ωαγωγού και των ωοθηκών, που μπορούν να προκληθούν είτε από βλεννόρροια είτε από φλεγμονές άλλης φύσης, έχουν σαν συνέπεια τη στείρωση.

Ακόμη, από φλεγμονώδεις παθήσεις των ωοθηκών μπορούν να σχηματισθούν όγκοι σε διάφορα μεγέθη, οι οποίοι εμποδίζουν το ωάριο που έφθασε στην ωριμότητα, να εισχωρήσει στον ωαγωγό. Επίσης, απόφραξη των ίδιων των ωαγωγών, σαν υπόλειμμα μιας φλεγμονής, κάνει αδύνατη την συνάντηση του σπερματοζωαρίου με το ωάριο.

Η ελαττωματική θέση της μήτρας μπορεί να εμποδίσει τη σύλληψη. Είναι γνωστό πως η ανώμαλη κάμψη της μήτρας δυσκολεύει το πέρασμα των σπερματοζωαρίων σ’ αυτή. Η ανόρθωση της μήτρας μπορεί να γίνει μ’ ένα μέσο σχετικά απλό. ( Βάζουν π.χ. ένα μαξιλάρι καλά γεμισμένο, κάτω από τα νεφρά, για ν’ αλλάξει κατά τη σεξουαλική πράξη η θέση της λεκάνης ).

Ατεκνία

Σχετικά με το πρόβλημα της ατεκνίας, μπορούμε να πούμε, με συντομία ότι το κακό είναι δυνατό να προέρχεται από οργανικές διαταραχές που προσβάλλουν και τα δυο φύλλα και ότι η θεραπεία είναι συχνά δυνατή, αλλά υπό τον όρο ν’ αρχίσει εγκαίρως.

Ακολούθα την σελίδα του aboutwoman στο facebook